Cà phê Mexico - Nước sản xuất cà phê lớn thứ 8 thế giới

Đến năm 2021 Mexico là quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ 9 thế giới, Arabica là giống cà phê được trồng phổ biến ở Mexico.

Xem nhanh: