BCEC - Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột

Ra đời từ 2008 với cái tên trung tâm giao dịch cà phê và hàng hóa Buôn Ma Thuột, đến năm 2015 BCEC đã kết thúc hành trình của mình khi UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt bán đấu giá.

Chuyên mục này cập nhật các tin tức về sàn giao dịch cà phê BCEC ( trước đây là trung tâm giao dịch cà phê và hàng hóa Buôn Ma Thuột) trong quá trình hoạt động.

Các bài viết đáng chú ý: