Nâng dự báo xuất khẩu cà phê lên hơn 2,6 tỷ USD

Dự báo trên vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố trong bản tin dự báo thị trường nông sản. 1