Tháng: Tháng Tám 2011 (Trang 4)

Kinh nghiệm quản lý rủi ro về giá cà phê tại các nước

Qua theo dõi các bài viết trên Y5Cafe, có một bạn đặt câu hỏi cách quản lý tại các nước như Brazil, Indonesia như thế nào. Hiện tại, mình đang làm luận văn tốt nghiêp với đề tài "Sử dụng công cụ thị trường để quản lý rủi ro giá và cung cấp tín dụng cho ngành cà phê tại Việt Nam” và có dịch được một số nội dung tóm tắt nói về kinh nghiệm quản lý rủi ro về giá tại các nước như Colombia, Costa Rica, Brazil… 3

Xem thêm

57