Bài viết trong Tháng Sáu năm 2004

Kiến nghị thực hiện “hợp đồng kỳ hạn” để bảo vệ giá cà phê

28/06/2004, 0 phản hồi

Câu lạc bộ Xuất khẩu cà phê hàng đầu VN (thuộc Hiệp hội Cà phê ca cao VN) vừa kiến nghị Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm đề án “Sử dụng hợp đồng thị trường kỳ hạn để bảo vệ...

Dùng hợp đồng kỳ hạn để bảo vệ giá cà phê

28/06/2004, 0 phản hồi

Câu lạc bộ Xuất khẩu cà phê hàng đầu VN (thuộc Hiệp hội Cà phê ca cao VN) vừa kiến nghị Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm đề án “Sử dụng hợp đồng thị trường kỳ hạn để bảo vệ...

Ba giải pháp phát triển cà phê

23/06/2004, 0 phản hồi

Giảm diện tích và sản lượng cà phê ở những nơi hiệu quả kinh tế thấp. Sử dụng phân bón hữu cơ, xử lý nước thải, bãi thải sau sản xuất để bảo vệ môi trường. Đầu tư công nghệ, áp...