Phân tích kỷ thuật thị trường cà phê phiên 20/08

Làm sao để biết giá cà phê chính xác nhất, mới nhất của ngày hôm nay?

RẤT ĐƠN GIẢN - Chỉ cần soạn tin nhắn CAFE và gửi tới số 8388

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP BIỂU ĐỒ
Thị trường: LIFFE
Tháng: 11 ( X )
Đóng cửa: 19-Aug-08
Dự báo: 20-Aug-08
Số TT Loại biểu đồ Phạm vi khảo sát Quy cách khảo sát Trị giá khảo sát (%) Kết quả phân tích
Lên Xuống Không rõ
Possitive Negative Neutral
1 Candle Sticks Ngắn hạn short term 10% 10%
2 Trend Spotters Ngắn hạn short term 10% 10%
3 Moving Averages Ngắn hạn Reg 9,18,40 10% 10%
4 Bollinger Bands Ngắn hạn 20,2 10% 10%
5 Keltner Kernels Ngắn hạn 20 10% 10%
6 Relative Strength Ngắn hạn 14 10% 10%
7 Stochastic %K %D Ngắn hạn 14, 3 10% 10%
8 MACD Oscillator Ngắn hạn 3,10,16 10% 10%
9 MACD Histogram Ngắn hạn 3,10,16 10% 10%
10 ADX Indicator Ngắn hạn 7 10% 10%
Cộng: 100% 10% 30% 60%
Tổng hợp nhận xét Vượt qua đường xu hướng xuống ngắn hạn tạo hy vọng cho giá tiếp tục lên. Tuy nhiên tổng thể biểu đồ chưa được cải thiện (chỉ 10% dương tính) mà lại
nặng trung tính (60%) cho thấy xu hướng chưa rõ ràng. Cần đóng cửa vượt
2399 để xác nhận xu hướng lên. Đóng cửa dưới 2155 tái lập xu hướng
xuống.
Dự kiển mở cửa Lên
Các chặn trên 2301 2399 2480 2510 2554
Các chặn dưới 2250 2155 2096 1971
Thị trường: NYBOT
Tháng: 12 ( Z )
Đóng cửa: 19-Aug-08
Dự báo: 20-Aug-08
Số TT Loại biểu đồ Phạm vi khảo sát Quy cách khảo sát Trị giá khảo sát (%) Kết quả phân tích
Lên Xuống Không rõ
Possitive Negative Neutral
1 Candle Sticks Ngắn hạn short term 10% 10%
2 Trend Spotters Ngắn hạn short term 10% 10%
3 Moving Averages Ngắn hạn Reg 9,18,40 10% 10%
4 Bollinger Bands Ngắn hạn 20,2 10% 10%
5 Keltner Kernels Ngắn hạn 20 10% 10%
6 Relative Strength Ngắn hạn 14 10% 10%
7 Stochastic %K %D Ngắn hạn 14, 3 10% 10%
8 MACD Oscillator Ngắn hạn 3,10,16 10% 10%
9 MACD Histogram Ngắn hạn 3,10,16 10% 10%
10 ADX Indicator Ngắn hạn 7 10% 10%
Cộng: 100% 10% 40% 50%
Tổng hợp nhận xét Vượt qua đường xu hướng thứ nhất tạo hy vọng cho giá tiếp tục lên. Tuy nhiên tổng thể biểu đồ còn chưa ủng hộ xu hướng lên mà còn đang phân tán giữa trung tính (50%) và âm tính (40%) do vậy xu hướng xuống còn có thể trở lại trừ khi đóng cửa trên 144.70.
Dự kiển mở cửa Lên
Các chặn trên 138.84 140.00 144.70 146.95 156.30
Các chặn dưới 136.45 132.40 128.40

Nhấn vào đây để xem giá cà phê qua tin nhắn điện thoại

Cùng thảo luận vì một diễn đàn của người nông dân lớn mạnh

Chúng ta là người một nhà, hãy giành cho nhau những ngôn từ lịch sự và thân thiện. Nhấn vào đây nếu bà con định hỏi về xu hướng giá cả và hãy đọc hướng dẫn này để biết cách sử dụng Tiếng Việt khi gửi phản hồi.

(?)

(Tại sao cần?)

Gõ tiếng Việt: - [hướng dẫn]

Cung cấp cà phê Cầu Đất chất lượng cao

Chuyên cung cấp cà phê Arabica Cầu Đất, cà phê Đà Lạt chất lượng cao. Giá tốt nhất thị trường.
Nhấn vào đây hoặc liên hệ 0945 745 536 (gặp Hương) để biết thêm chi tiết