Phân tích kỷ thuật thị trường cà phê phiên 20/08

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP BIỂU ĐỒ
Thị trường: LIFFE
Tháng: 11 ( X )
Đóng cửa: 19-Aug-08
Dự báo: 20-Aug-08
Số TT Loại biểu đồ Phạm vi khảo sát Quy cách khảo sát Trị giá khảo sát (%) Kết quả phân tích
Lên Xuống Không rõ
Possitive Negative Neutral
1 Candle Sticks Ngắn hạn short term 10% 10%
2 Trend Spotters Ngắn hạn short term 10% 10%
3 Moving Averages Ngắn hạn Reg 9,18,40 10% 10%
4 Bollinger Bands Ngắn hạn 20,2 10% 10%
5 Keltner Kernels Ngắn hạn 20 10% 10%
6 Relative Strength Ngắn hạn 14 10% 10%
7 Stochastic %K %D Ngắn hạn 14, 3 10% 10%
8 MACD Oscillator Ngắn hạn 3,10,16 10% 10%
9 MACD Histogram Ngắn hạn 3,10,16 10% 10%
10 ADX Indicator Ngắn hạn 7 10% 10%
Cộng: 100% 10% 30% 60%
Tổng hợp nhận xét Vượt qua đường xu hướng xuống ngắn hạn tạo hy vọng cho giá tiếp tục lên. Tuy nhiên tổng thể biểu đồ chưa được cải thiện (chỉ 10% dương tính) mà lại nặng trung tính (60%) cho thấy xu hướng chưa rõ ràng.

Cần đóng cửa vượt 2399 để xác nhận xu hướng lên. Đóng cửa dưới 2155 tái lập xu hướng
xuống.

Dự kiển mở cửa Lên
Các chặn trên 2301 2399 2480 2510 2554
Các chặn dưới 2250 2155 2096 1971
Thị trường: NYBOT
Tháng: 12 ( Z )
Đóng cửa: 19-Aug-08
Dự báo: 20-Aug-08
Số TT Loại biểu đồ Phạm vi khảo sát Quy cách khảo sát Trị giá khảo sát (%) Kết quả phân tích
Lên Xuống Không rõ
Possitive Negative Neutral
1 Candle Sticks Ngắn hạn short term 10% 10%
2 Trend Spotters Ngắn hạn short term 10% 10%
3 Moving Averages Ngắn hạn Reg 9,18,40 10% 10%
4 Bollinger Bands Ngắn hạn 20,2 10% 10%
5 Keltner Kernels Ngắn hạn 20 10% 10%
6 Relative Strength Ngắn hạn 14 10% 10%
7 Stochastic %K %D Ngắn hạn 14, 3 10% 10%
8 MACD Oscillator Ngắn hạn 3,10,16 10% 10%
9 MACD Histogram Ngắn hạn 3,10,16 10% 10%
10 ADX Indicator Ngắn hạn 7 10% 10%
Cộng: 100% 10% 40% 50%
Tổng hợp nhận xét Vượt qua đường xu hướng thứ nhất tạo hy vọng cho giá tiếp tục lên. Tuy nhiên tổng thể biểu đồ còn chưa ủng hộ xu hướng lên mà còn đang phân tán giữa trung tính (50%) và âm tính (40%) do vậy xu hướng xuống còn có thể trở lại trừ khi đóng cửa trên 144.70.
Dự kiển mở cửa Lên
Các chặn trên 138.84 140.00 144.70 146.95 156.30
Các chặn dưới 136.45 132.40 128.40

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

74