Quy định về mua bán càphê của TCty Càphê Việt Nam gây bất bình

Ngày 18.9.2009, Tổng công ty Càphê Việt Nam đã ban hành văn bản "về việc tập trung sản phẩm càphê để xuất khẩu và cung ứng phân bón", yêu cầu các doanh nghiệp thành viên thực hiện; nhưng lãnh đạo các DN thành viên đã tỏ ra bất bình, vì những áp đặt vô lý... 6