Mỹ vừa mừng vừa lo với đồng USD suy yếu

Giữa lúc các nhà kinh tế học, học giả và chính trị gia tranh luận nảy lửa về những lý do khiến đồng USD trượt dốc mạnh trong thời gian gần đây, thì anh Robert Stevenson sống ở Buffalo, New York, lại tỏ ra hết sức vui mừng trước sự đi xuống này của đồng "bạc xanh".