Lâm Đồng: Manh nha mô hình vườn cây “ba tầng”

Trong những tháng gần đây, giá hạt điều trên thị trường tiếp tục tăng cao nên người dân ở Đạ Tẻh – một trong 3 vùng điều trọng điểm ở phía nam tỉnh Lâm Đồng (cùng với hai huyện Đạ Huoai và Cát Tiên) – khấp khởi mừng vui. 4