Nestle sẽ đầu tư 487 triệu USD vào dự án cà phê thế giới

Việc đầu tư sẽ nhằm vào các nước sản xuất cà phê như Mexico, Việt Nam, Brasil, Colombia, Indonesia, Philipin và Trung Quốc.