Giống cà phê - Tìm hiểu và chọn giống cà phêTrang 2

Phòng trừ ve sầu hại cà phê

Hiện nay tại nhiều vùng trồng cà phê ở Tây Nguyên có hiện tượng vàng lá, rụng trái nhiều, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng suất và chất lượng cà phê. Một số khu vực bị hại khá nặng là Krông Buk, Cư Mga (tỉnh Đắk Lắk), Đăk Mil (Đắc Nông), Di Linh (Lâm Đồng)… Trước đây đối tượng ve sầu hầu như không gây thiệt hại đối với cây cà phê, nên ít được quan tâm. Sự hiểu biết của bà con nông dân về đối tượng này còn rất hạn chế. 6

Phòng trừ ve sầu hại cà phê

53