Braxin: Nông dân ngưng bán cà phê do giá giảm

Theo nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Sao Paulo (Cepea), người trồng cà phê nước này đang trì hoãn bán ra thị trường do giá giảm mạnh trên sàn New York. 2