Giá bắp (ngô) trực tuyến cập nhật liên tục

Cập nhật lúc: (Cập nhật 10 phút một lần) - Xem thêm

Đơn vị tính: EUR/Tấn

Giá Bắp-Ngô (sàn Liffe - London, Anh)Thông tin

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
                   
                   
                   
                   

Giá Bắp-Ngô (sàn Cbot - Chicago, Mỹ)Thông tin

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
                   
                   
                   
                   

Máy đo độ ẩm: Cung cấp máy đo độ ẩm cà phê, hồ tiêu, ... Kett 2, Kett 3, Kett 4 Tìm hiểu ngay

Máy Kett 2 (PM-300): Đo chính xác độ ẩm của cà phê, hồ tiêu, lúa gạo, ... Nhấn vào đây để xem giá cả