Bản tin thị trường cà phê ngày 28/2/2012

Giá cà phê thế giới diễn biến trái chiều thể hiện sự thăng trầm kinh tế ở hai bên bờ Đại Tây Dương rõ nét hơn bao giờ hết. 58