Cà phê Lâm Đồng, thông tin giá cà phê Lâm ĐồngTrang 3

Hướng tới thương hiệu “cà phê Lâm Đồng”

Lâm Đồng hiện có 202.293 ha cây công nghiệp dài ngày, trong đó 142.905 ha là cây cà phê. Với khoảng 135.279 ha đang kinh doanh, năm 2010 vừa qua, năng suất cà phê đạt bình quân 2,39 tấn/ha, cho sản lượng cà phê thu hoạch đạt 323.770 tấn. Với diện tích và sản lượng này, cà phê đang là một trong những loại cây nguyên liệu chính của tỉnh có liên quan tới thu nhập và đời sống của hàng chục ngàn hộ nông dân.

Để cà phê Lâm Đồng thực sự trở thành thương hiệu

Trong những năm vừa qua, việc phát triển cà phê ở Lâm Đồng đã thu được những thành quả quan trọng, góp phần vào việc tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập đời sống cho người nông dân và các cơ sở kinh doanh - chế biến cà phê. Tuy nhiên, cà phê Lâm Đồng vẫn chưa có được sự ổn định và vẫn đang phải loay hoay đi tìm thương hiệu thực sự.

59