Xem cách sản xuất cà phê chồn và giá bán của loại cà phê này

Cà phê chồn được sản xuất bằng cách cho loài chồn hương (cầy hương) ăn hạt cà phê chín và thu hoạch cà phê được thải ra từ phân của con chồn hương.

Đã có một thời gian việc sản xuất cà phê chồn trở thành cách làm giàu của nông dân cà phê ở Việt Nam.

Xem thêm:

48