Bài viết trong Tháng Năm năm 2017

Thiếu tin cơ bản hỗ trợ, thị trường cà phê tiếp tục hao mòn (12/5/2017)

12/05/2017, 0 phản hồi

Cả hai thị trường cà phê tiếp tục xu hướng yếu kém khi được ...

Giá cà phê tiếp tục suy giảm (11/05/2017)

11/05/2017, 1 phản hồi

Giá cà phê thế giới trái chiều do đồng ...

Thị trường mờ nhạt khi phe mua đầy thận trọng (11/05/2017)

11/05/2017, 0 phản hồi

Nhìn chung cả hai thị trường chưa cho thấy ...

Giá cà phê đảo chiều sụt giảm (10/05/2017)

10/05/2017, 2 phản hồi

Giá cà phê thế giới sụt giảm theo đồng Euro...

Giá giảm khi thị trường điều chỉnh (10/05/2017)

10/05/2017, 0 phản hồi

Thị trường hiện còn rất khó lường bởi các tin cơ bản ...

Giá cà phê tăng theo các tín hiệu lạc quan (09/05/2017)

09/05/2017, 0 phản hồi

Giá cà phê thế giới tăng theo tiếng nhạc Beethoven

Tổng hợp thị trường cà phê tuần 18 (01/05 – 06/05/2017)

08/05/2017, 0 phản hồi

Thị trường cà phê kỳ hạn điều chỉnh tăng ...

Xem giá cà phê thế giới nhanh nhất

Đang thảo luận