Bài viết trong Tháng Một năm 2011

Nông sản gặp thời …

03/01/2011, 4 phản hồi

Hiện nay, nhiều loại nông sản như: cà phê, điều, tiêu, mía, mì... đang có giá bán khá cao. Theo dự báo của một số chuyên gia kinh tế năm 2011, giá nhiều mặt hàng nông sản sẽ còn tiếp tục giữ...

Chiến lược cho thương hiệu cà phê

03/01/2011, 0 phản hồi

Cà phê Robusta của VN đứng thứ nhất thế giới cả về năng suất và sản lượng nhưng tỉ trọng chỉ chiếm 13% trên tổng sản lượng toàn thế giới

Khó tiên đoán giá cà phê kỷ lục trong năm mới

01/01/2011, 22 phản hồi

Nhiều dự đoán cho rằng chắc chắn giá cà phê trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng mạnh.