Lập đông là gì? Lập Đông năm 2022 bắt đầu khi nào?

Lập đông hay tiết Lập đông là tiết khí đầu tiên của mùa đông trong năm, là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên.

Lập đông là gì?

Ngày Lập Đông là ngày bắt đầu tiết Lập Đông, ngày lập đông sẽ thường rơi vào ngày 7 hoặc ngày 8 tháng 11 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 225° (kinh độ Mặt Trời bằng 225°). Theo quy ước, tiết lập đông là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 7 hay 8 tháng 11 khi kết thúc tiết sương giáng và kết thúc vào khoảng ngày 22 hay 23 tháng 11 (dương lịch) theo các múi giờ Đông Á khi tiết tiểu tuyết bắt đầu.

Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Bắt đầu mùa đông. Còn theo thuật ngữ thiên văn học phương Tây, ngày bắt đầu mùa đông tại Bắc bán cầu là vào ngày 21 – 22 tháng 12, tương ứng với tiết Đông chí theo lịch Trung Quốc.

24 tiết khí
24 tiết khí

Tiết Lập Đông năm 2022 bắt đầu từ khi nào?

Năm 2022 tiết Lập Đông sẽ bắt đầu vào thứ hai, ngày 7 tháng 11 dương lịch (ngày 14 tháng 10 âm lịch) và kết thúc vào thứ ba, ngày 22 tháng 11 (ngày 29 tháng 10 âm lịch).

Tin mới nhất