Giá sầu riêng hôm nay ngày 10/10/2023: Sầu Thái cao nhất 86,000đ/kg

Giá sầu riêng hôm nay ngày 10/10/2023 tại thị trường trong nước duy trì đà đi ngang ở tất cả chủng loại sầu riêng Ri6 và sầu riêng Thái. Hiện tại, giá sầu riêng Thái đẹp lựa được thu mua trong khoảng 80.000 – 86.000 đồng/kg tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Giá sầu riêng hôm nay 10/10/2023
*(Đơn vị tính: đồng/kg)
Tên loại Sầu Riêng Ngày 10/10/2023 Ngày 9/10/2023 Thay đổi
KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ
RI6 Đẹp Lựa 55.000 – 59.000 55.000 – 59.000
RI6 Xô 45.000 – 52.000 45.000 – 52.000
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa 80.000 – 86.000 80.000 – 86.000
Sầu Riêng Thái Mua Xô 70.000 – 75.000 70.000 – 75.000
KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ
RI6 Đẹp Lựa 55.000 – 58.000 55.000 – 58.000
RI6 Xô 45.000 – 50.000 45.000 – 50.000
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa 80.000 – 85.000 80.000 – 85.000
Sầu Riêng Thái Mua Xô 70.000 – 75.000 70.000 – 75.000
KHU VỰC TÂY NGUYÊN
RI6 Đẹp Lựa 55.000 – 58.000 55.000 – 58.000
RI6 Xô 45.000 – 50.000 45.000 – 50.000
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa 80.000 – 85.000 80.000 – 85.000
Sầu Riêng Thái Mua Xô 70.000 – 75.000 70.000 – 75.000

Giá sầu riêng hôm nay (10/10/2023) tiếp tục lặng sóng tại khu vực các tỉnh miền Tây Nam Bộ so với cùng thời điểm thu mua sáng qua.

Cụ thể, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá khoảng 55.000 – 59.000 đồng/kg và sầu riêng Ri6 xô có giá khoảng 45.000 – 52.000 đồng/kg, không đổi so với phiên trước.

Đối với sầu riêng Thái, giá bán loại đẹp lựa vào sáng nay tiếp tục đứng yên, hiện được bán tại mức 80.000 – 86.000 đồng/kg. Tương tự, sầu Thái mua xô cũng ghi nhận ổn định, hiện được thương lái thu mua tại mức 70.000 – 75.000 đồng/kg.

sau rieng thai
giá sầu riêng Thái đẹp lựa được thu mua trong khoảng 80.000 – 86.000 đồng/kg tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Giá sầu riêng tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên hiện được thu mua chung mức giá đối với các loại đẹp lựa và mua xô.

Theo đó, 55.000 – 58.000 đồng/kg là mức giá thu mua sầu riêng Ri6 loại đẹp lựa và 45.000 – 50.000 đồng/kg là mức giá thu mua sầu riêng Ri6 loại xô, ghi nhận tiếp tục ổn định vào phiên giao dịch sáng nay.

Đối với sầu riêng Thái, giá sầu đẹp lựa đi ngang, hiện đang ở mức 80.000 – 85.000 đồng/kg. Tương tự, giá sầu Thái mua xô cũng được thương lái thu mua cùng mức với sáng qua, khoảng 70.000 – 75.000 đồng/kg.

*Trên đây là bảng giá sầu riêng tham khảo được thương lái thu mua tại vườn ở các khu vực Miền Tây Nam Bộ, Miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Tùy theo đoạn đường hay khu vực vận chuyển mà giá cả sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

Tin mới nhất