Giá sầu riêng hôm nay 7/10/2023: Sầu riêng Ri6 giá cao ổn định 55.000 – 59.000 đồng/kg

Giá sầu riêng hôm nay 7/10/2023 tại thị trường trong nước tiếp tục giữ ổn định ở các chủng loại sầu riêng so với cùng thời điểm sáng qua. Hiện tại, giá sầu riêng Thái đẹp lựa được thu mua cao nhất trong khoảng 80.000 – 86.000 đồng/kg tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Cập nhật giá sầu riêng hôm nay 7/10/2023
*(Đơn vị tính: đồng/kg)
Tên loại Sầu Riêng Ngày 7/10/2023 Ngày 6/10/2023 Thay đổi
KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ
RI6 Đẹp Lựa 55.000 – 59.000 55.000 – 59.000
RI6 Xô 45.000 – 52.000 45.000 – 52.000
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa 80.000 – 86.000 80.000 – 86.000
Sầu Riêng Thái Mua Xô 70.000 – 75.000 70.000 – 75.000
KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ
RI6 Đẹp Lựa 55.000 – 58.000 55.000 – 58.000
RI6 Xô 45.000 – 50.000 45.000 – 50.000
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa 80.000 – 85.000 80.000 – 85.000
Sầu Riêng Thái Mua Xô 70.000 – 75.000 70.000 – 75.000
KHU VỰC TÂY NGUYÊN
RI6 Đẹp Lựa 55.000 – 58.000 55.000 – 58.000
RI6 Xô 45.000 – 50.000 45.000 – 50.000
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa 80.000 – 85.000 80.000 – 85.000
Sầu Riêng Thái Mua Xô 70.000 – 75.000 70.000 – 75.000

Giá sầu riêng Thái, sầu riêng Ri6 khu vực các tỉnh miền Tây Nam Bộ hôm nay (7/10/2023) ghi nhận đi ngang từ loại đẹp lựa đến loại mua xô.

Cụ thể, sầu Ri6 đẹp lựa và sầu Ri6 xô tiếp tục lặng sóng, hiện đang được bán lần lượt trong khoảng 55.000 – 59.000 đồng/kg và 45.000 – 52.000 đồng/kg

Giá sầu riêng Thái đẹp lựa và mua xô ghi nhận chững lại ở phiên này, tương ứng với mức 80.000 – 86.000 đồng/kg và 70.000 – 75.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ và khu Tây Nguyên, sầu riêng hiện được thương lái thu mua chung mức giá đối với các loại đẹp lựa và mua xô.

Chi tiết, sầu Ri6 đẹp lựa có giá khoảng 55.000 – 58.000 đồng/kg và sầu Ri6 mua xô có giá khoảng 45.000 – 50.000 đồng/kg, không ghi nhận thay đổi mới so với cùng thời điểm phiên trước.

Đối với sầu riêng Thái, giá sầu đẹp lựa ổn định, hiện đang ở mức 80.000 – 85.000 đồng/kg. Tương tự, giá sầu Thái mua xô cũng được thương lái thu mua cùng mức với sáng qua, khoảng 70.000 – 75.000 đồng/kg.

 

Tin mới nhất