Giá sầu riêng hôm nay 13/10/2023: tăng cao nhất lên tới 14,000 đồng/kg

Giá sầu riêng hôm nay bất ngờ tăng mạnh tại các vùng trồng trọng điểm, mức tăng cao nhất lên tới 14,000 đồng/kg được ghi nhận với giá sầu riêng Ri6 xô.

Giá sầu riêng hôm nay bao nhiêu

Phân loại Giá sầu riêng hôm nay Giá sầu riêng hôm qua Thay đổi
Sầu riêng Ri6 57,000-72,000 57,000-72,000  0
Sầu riêng Thái 82,000 – 87,000 82,000 – 87,000  0
Sầu riêng Musaking 160,000 – 190,000 160,000 – 190,000 0

Giá sầu riêng hôm nay ở miền Tây Nam Bộ

Phân loại Giá sầu riêng hôm nay Giá sầu riêng hôm qua Thay đổi
Sầu riêng Ri6 đẹp 65,000 – 72,000 60,000 – 65,000 +7000
Sầu riêng Ri6 xô 57,000 – 63,000 50,000 – 55,000 +8000
Sầu riêng Thái đẹp 83,000 – 87,000 80,000 – 83,000 +4000
Sầu riêng Thái xô 75,000 – 82,000 70,000 – 75,000 +7000

Giá sầu riêng hôm nay ở miền Đông Nam Bộ

Phân loại Giá sầu riêng hôm nay Giá sầu riêng hôm qua Thay đổi
Sầu riêng Ri6 đẹp 60,000 – 70,000 59,000 – 65,000 +5000
Sầu riêng Ri6 xô 60,000 – 65,000 50,000 – 53,000 +14000
Sầu riêng Thái đẹp 82,000 – 86,000 80,000 – 83,000 +3000
Sầu riêng Thái xô 75,000 – 80,000 70,000 – 75,000 +5000

Giá sầu riêng hôm nay ở Tây Nguyên

Phân loại Giá sầu riêng hôm nay Giá sầu riêng hôm qua Thay đổi
Sầu riêng Ri6 đẹp 60,000 – 70,000 59,000 – 65,000 +5000
Sầu riêng Ri6 xô 60,000 – 65,000 50,000 – 53,000 +14000
Sầu riêng Thái đẹp 82,000 – 86,000 80,000 – 83,000 +3000
Sầu riêng Thái xô 75,000 – 80,000 70,000 – 75,000 +5000

Đơn vị tính: VNĐ/kg

Tin mới nhất