Giá sầu riêng hôm nay 12/10/2023: Mức cao nhất 83,000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay đi ngang tại thị trường trong nước, hiện mức thu mua cao nhất vẫn giữ mốc 83,000 đồng/kg.

Sáng nay, giá sầu riêng tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ duy trì ổn định. Trong đó, giá sầu riêng Ri6 đẹp neo quanh mức 60,000 – 65,000 đồng/kg; giá sầu riêng Ri6 xô giữ mức 50,000 – 55,000 đồng/kg; giá sầu riêng Thái đẹp đạt mức 80,000 – 83,000 đồng/kg; giá sầu riêng Thái xô đi ngang ở mức 70,000 – 75,000 đồng/kg.

Tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, giá sầu riêng hôm nay lặng sóng.

Theo đó, giá sầu riêng Ri6 đẹp ghi nhận tại mức 59,000 – 65,000 đồng/kg; giá sầu riêng Ri6 xô ở mức 50,000 – 53,000 đồng/kg; giá sầu riêng Thái đẹp neo quanh mức 80,000 – 83,000 đồng/kg; giá sầu riêng Thái xô giữ mức 70,000 – 75,000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay ở Tây Nguyên
Phân loại hôm nay hôm qua Thay đổi
Sầu riêng Ri6 đẹp 59,000 – 65,000 59,000 – 65,000  0
Sầu riêng Ri6 xô 50,000 – 53,000 50,000 – 53,000  0
Sầu riêng Thái đẹp 80,000 – 83,000 80,000 – 83,000  0
Sầu riêng Thái xô 70,000 – 75,000 70,000 – 75,000  0
Giá sầu riêng hôm nay ở miền Tây Nam Bộ
Phân loại Giá sầu riêng hôm nay Giá sầu riêng hôm qua Thay đổi
Sầu riêng Ri6 đẹp 60,000 – 65,000 60,000 – 65,000  0
Sầu riêng Ri6 xô 50,000 – 55,000 50,000 – 55,000  0
Sầu riêng Thái đẹp 80,000 – 83,000 80,000 – 83,000  0
Sầu riêng Thái xô 70,000 – 75,000 70,000 – 75,000  0
Giá sầu riêng hôm nay ở miền Đông Nam Bộ
Phân loại Giá sầu riêng hôm nay Giá sầu riêng hôm qua Thay đổi
Sầu riêng Ri6 đẹp 59,000 – 65,000 59,000 – 65,000  0
Sầu riêng Ri6 xô 50,000 – 53,000 50,000 – 53,000  0
Sầu riêng Thái đẹp 80,000 – 83,000 80,000 – 83,000  0
Sầu riêng Thái xô 70,000 – 75,000 70,000 – 75,000  0

Tin mới nhất