Giá sầu riêng hôm nay 11/10/2023: Tăng mạnh trở lại

Sầu riêng hôm nay 11/10/2023, sầu riêng Thái loại đẹp ở Nguyên trung bình ở mức 80,000 – 85,000đ/kg

Bảng giá sầu riêng hôm nay 11/10

Giá sầu riêng hôm nay ở Tây Nguyên
Phân loại Giá sầu riêng hôm nay Giá sầu riêng hôm qua Thay đổi
Sầu riêng Ri6 đẹp 59,000 – 65,000 55,000 – 58,000 +7000
Sầu riêng Ri6 xô 50,000 – 53,000 45,000 – 50,000 +3000
Sầu riêng Thái đẹp 80,000 – 83,000 80,000 – 85,000  -2000
Sầu riêng Thái xô 70,000 – 75,000 70,000 – 75,000  0
Giá sầu riêng hôm nay ở miền Tây Nam Bộ
Phân loại Giá sầu riêng hôm nay Giá sầu riêng hôm qua Thay đổi
Sầu riêng Ri6 đẹp 60,000 – 65,000 55,000 – 58,000 +5000
Sầu riêng Ri6 xô 50,000 – 55,000 45,000 – 50,000 +5000
Sầu riêng Thái đẹp 80,000 – 83,000 80,000 – 85,000  -2000
Sầu riêng Thái xô 70,000 – 75,000 70,000 – 75,000  0
Giá sầu riêng hôm nay ở miền Đông Nam Bộ
Phân loại Giá sầu riêng hôm nay Giá sầu riêng hôm qua Thay đổi
Sầu riêng Ri6 đẹp 59,000 – 65,000 55,000 – 58,000 +7000
Sầu riêng Ri6 xô 50,000 – 53,000 45,000 – 50,000 +3000
Sầu riêng Thái đẹp 80,000 – 83,000 80,000 – 85,000  -2000
Sầu riêng Thái xô 70,000 – 75,000 70,000 – 75,000  0

Đơn vị tính: VNĐ/kg

Theo: Theo Viện chính sách / MobiAgri

Tin mới nhất