Chi phí tách thửa đất nông nghiệp mới nhất năm 2023

Chi phí tách thửa đất nông nghiệp bao gồm tất cả các khoản phí, lệ phí mà người sử dụng đất phải trả khi làm thủ tục tách thửa đất.

Điều kiện tách thửa đất nông nghiệp

Luật Đất đai và các văn bản pháp luật khác có liên quan cho phép người dân tách thửa đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích mua bán, tặng cho… khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Cụ thể, căn cứ Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT điều kiện tách thửa đất nông nghiệp như sau:

  • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Thửa đất không có tranh chấp.
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
  • Đất đang trong thời hạn sử dụng.
  • Thửa đất đáp ứng được điều kiện về diện tích và kích thước chiều cạnh tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành.

Trong đó, khoản 31 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Chi phí tách thửa đất nông nghiệp

  • Trường hợp chỉ thực hiện tách thửa đất nông nghiệp: Người dân trả phí đo đạc và lệ phí làm giấy chứng nhận quyền sủ dụng đất.
  • Trường hợp tách thửa đất kết hợp đồng thời với thủ tục tặng cho, chuyển nhượng… người dân nộp thêm các khoản phí, lệ phí khác như: Lệ phí trước bạ, phí thẩm định hồ sơ.

Cụ thể các khoản chi phí này như sau:

+ Phí đo đạc tách thửa: Thường dao động từ 1,8 – 2,5 triệu đồng.

+ Lệ phí trước bạ: Căn cứ Nghị định 10/2022/NĐ-CP và điểm a Khoản 3 Điều 3 Thông tư 13/2022/TT-BTC:

Trường giá đất tại hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho cao hơn giá đất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành quy định:

Lệ phí trước bạ = 0,5% x (giá tại hợp đồng x m2)

Trường hợp giá đất tại hợp đồng tặng cho, chuyển nhượng thấp hơn hoặc bằng giá đất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành quy định:

Lệ phí trước bạ = 0,5% x (giá 1m2 x giá đất trong bảng giá đất)

+ Phí thẩm định hồ sơ: Phí thẩm định hồ sơ do Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành quy định nên mức thu khác nhau.

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận

Do Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành quy định (thường dưới 100.000 đồng).

Xem thêm:

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng