Thủ tục giao đất nông nghiệp năm 2023

Thủ tục giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân được pháp luật quy định chi tiết tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, Người sử dụng đất chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

Đơn xin giao đất.

Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Phòng tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất.

Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất.

Bước 2. Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Phòng tài nguyên và môi trường.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 3 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ

Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hố sơ xin giao đất của người sử dụng đất.

Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất.

Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 4. Nộp tiền sử dụng đất

Người được giao đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, người được thuê đất nộp tiền thuê đất.

Bước 5. Cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất

Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất, cho thuê đất.

Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Thời hạn thực hiện thủ tục: Không quá 20 ngày.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 10 ngày.

Liên quan:

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng