Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất ruộng

Cá nhân, hộ gia đình đạt đủ các điều kiện dưới đây sẽ được cấp sổ đỏ cho đất ruộng theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 10 Luật Đất đai 2013, hiện nay đất đai được chia thành: Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng.

Theo đó, đất ruộng là tên thường gọi để chỉ đất được Nhà nước giao cho người dân sử dụng vào mục đích trồng lúa hoặc trồng cây nông nghiệp hàng năm. Đất ruộng được hiểu là đất nông nghiệp.

Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất ruộng cụ thể như sau:

Đối với mỗi trường hợp đất có đầy đủ giấy tờ về quyền sử dụng đất và đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, pháp luật quy định điều kiện cấp giấy chứng nhận là khác nhau.

Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất ruộng năm 2023. Ảnh: Hải Nguyễn
Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất ruộng năm 2023.

Cụ thể:

– Trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau thì được cấp giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất:

Giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15.10.1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15.10.1993;

Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15.10.1993 được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15.10.1993;

Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15.10.1993: Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18.12.1980…

– Trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận khi đáp ứng các điều kiện sau:

Đang sử dụng đất trước ngày 01.7.2014;

Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

Được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch;

Với trường hợp này, người sử dụng đất ruộng không phải nộp tiền sử dụng đất.

Liên quan:

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng