(15-12-2016) Mưa tại một số vùng cà phê ở Tây nguyên ngớt dần

Làm sao để biết giá cà phê chính xác nhất, mới nhất của ngày hôm nay?

RẤT ĐƠN GIẢN - Chỉ cần soạn tin nhắn CAFE và gửi tới số 8388

00latest

Không ảnh chụp lúc 01 giờ GMT (vnbaolut.com)

WRF Dự Báo cho Kontum — Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 14/12/2016

Đêm Nay : Mưa phùn … Mây nhiều … Gió nhẹ 15 km/giờ 64 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 20 C …

Ngày Mai : Mưa giông 6 mm … Có mây … Gió 20 km/giờ 57 Độ … Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 22 C …

Đêm Thứ Năm : Mưa nhẹ 3 mm … Mây nhiều … Gió 25 km/giờ 50 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C …

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 2 mm … Có mây … Gió 24 km/giờ 41 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 22 C …

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn … Có mây … Gió 27 km/giờ 37 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 18 C …

Thứ Bảy : Mưa phùn … Có mây … Gió 26 km/giờ 39 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 23 C …

WRF Dự Báo cho Pleiku — Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 14/12/2016

Đêm Nay : Có thể có mưa … Có mây … Gió nhẹ 18 km/giờ 65 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 21 C …

Ngày Mai : Sương mù và mưa phùn … Có mây … Gió 25 km/giờ 57 Độ … Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C …

Đêm Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn … Mây nhiều … Gió 28 km/giờ 50 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C …

Thứ Sáu : Trời trong … Gió 30 km/giờ 45 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 26 C …

Đêm Thứ Sáu : Trời trong … Gió 30 km/giờ 45 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C …

Thứ Bảy : Trời trong … Gió 29 km/giờ 42 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C …

WRF Dự Báo cho Ban Mê Thuột — Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 14/12/2016

Đêm Nay : Mưa phùn … Có mây … Gió 19 km/giờ 73 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 18 C …

Ngày Mai : Mưa nhẹ 2 mm … Có mây … Gió 27 km/giờ 64 Độ … Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C …

Đêm Thứ Năm : Mưa nhẹ 6 mm … Có mây … Gió 29 km/giờ 53 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 19 C …

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 6 mm … Mây nhiều … Gió 29 km/giờ 44 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 22 C …

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 3 mm … Có mây … Gió 34 km/giờ 46 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 18 C …

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 4 mm … Có mây … Gió 31 km/giờ 44 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 23 C …

WRF Dự Báo cho Đà Lạt — Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 14/12/2016

Đêm Nay : Mưa phùn … Có mây … Gió nhẹ 14 km/giờ 36 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 19 C …

Ngày Mai : Mưa giông 3 mm … Trời tot … Gió 22 km/giờ 47 Độ … Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C …

Đêm Thứ Năm : Mưa nhẹ 1 mm … Có mây … Gió 27 km/giờ 36 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C …

Thứ Sáu : Mưa giông 4 mm … Có mây … Gió 31 km/giờ 30 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 22 C …

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn … Có mây … Gió 34 km/giờ 29 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C …

Thứ Bảy : Mưa giông 7 mm … Có mây … Gió mạnh 37 km/giờ 31 Độ , Giật 42 km/giờ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 24 C …

WRF Dự Báo cho Tây Ninh — Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 14/12/2016

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm … Có mây … Gió lặng 4 km/giờ 115 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 23 C …

Ngày Mai : Mưa giông 5 mm … Trời tot … Gió nhẹ 10 km/giờ 98 Độ … Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C …

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 3 mm … Trời trong … Gió lặng 6 km/giờ 122 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 23 C …

Thứ Sáu : Mưa giông 8 mm … Có mây … Gió 22 km/giờ 27 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 30 C …

Đêm Thứ Sáu : Có mây … Gió 23 km/giờ 31 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 24 C …

Thứ Bảy : Sương mù và mưa phùn … Trời tot … Gió 25 km/giờ 18 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C …

giacaphe.com (theo vnbaolut.com)

Nhấn vào đây để xem giá cà phê qua tin nhắn điện thoại

Cùng thảo luận vì một diễn đàn của người nông dân lớn mạnh

Chúng ta là người một nhà, hãy giành cho nhau những ngôn từ lịch sự và thân thiện. Nhấn vào đây nếu bà con định hỏi về xu hướng giá cả và hãy đọc hướng dẫn này để biết cách sử dụng Tiếng Việt khi gửi phản hồi.

(?)

(Tại sao cần?)

Gõ tiếng Việt: - [hướng dẫn]

Cung cấp cà phê Cầu Đất chất lượng cao

Chuyên cung cấp cà phê Arabica Cầu Đất, cà phê Đà Lạt chất lượng cao. Giá tốt nhất thị trường.
Nhấn vào đây hoặc liên hệ 0945 745 536 (gặp Hương) để biết thêm chi tiết