Số kho hàng tồn đã được chứng thực trên thị trường N.Y…

Làm sao để biết giá cà phê chính xác nhất, mới nhất của ngày hôm nay?

RẤT ĐƠN GIẢN - Chỉ cần soạn tin nhắn CAFE và gửi tới số 8388

Số kho hàng tồn đã được chứng thực vào ngày 14-07

        AN   HA/BR   HO    MI    NO     NY   TOTAL
Burundi    5,686  5,178    0    0    0  3,055   13,919
Colombia  152,399  67,201  7,758  1,350  5,955  40,011  274,674
Costa Rica   230   275  1,699    0    0  1,460   3,664
Ecuador      0    0    0    0    0  2,500   2,500
El Salvador 130,280  65,585 217,568  30,074 166,568  38,848  648,923
Guatemala  21,996  6,750  22,325  3,775  52,392  37,785  145,023
Honduras  359,604 338,459 171,960  8,353 274,435  71,400 1,224,211
India    113,174 105,466    0    0    0  2,558  221,198
Mexico   287,286  84,262  46,557  1,500  93,959 195,960  709,524
Nicaragua  204,890  5,945  37,025  63,164  7,472  56,532  375,028
Panama     300    0    0    0    0   384    684
Papua New Guinea 0   320    0    0    0    0    320
Peru    406,204  86,110  6,990   375  12,973 253,902  766,554
Rwanda    15,365  3,850    0    0    0    0   19,215
Tanzania   2,147   640    0    0    0   960   3,747
Uganda    41,295  14,638    0    0    0   570   56,503
Venezuela    500    0    0  5,974    0  6,976   13,450
Total   1,741,356 784,679 511,882 114,565 613,754 712,901 4,479,137
Số bao kiểm định thường ngày
Tình trạng tại các cảng      Bao
Hôm nay không có bao nào được kiểm định
Số bao đang chờ kiểm định
Port      Bags
AN      32,979
HA/BR    15,239
NO      1,100
NY      16,500
Grand Total 65,818
Số bao sẽ đóng gói lại do kém chất lượng giao
       MI Total
El Salvador 275 275
Total    275 275

Nhấn vào đây để xem giá cà phê qua tin nhắn điện thoại

Cùng thảo luận vì một diễn đàn của người nông dân lớn mạnh

Chúng ta là người một nhà, hãy giành cho nhau những ngôn từ lịch sự và thân thiện. Nhấn vào đây nếu bà con định hỏi về xu hướng giá cả và hãy đọc hướng dẫn này để biết cách sử dụng Tiếng Việt khi gửi phản hồi.

(?)

(Tại sao cần?)

Gõ tiếng Việt: - [hướng dẫn]

Cung cấp cà phê Cầu Đất chất lượng cao

Chuyên cung cấp cà phê Arabica Cầu Đất, cà phê Đà Lạt chất lượng cao. Giá tốt nhất thị trường.
Nhấn vào đây hoặc liên hệ 0945 745 536 (gặp Hương) để biết thêm chi tiết