Kết quả xuất khẩu cà phê niên vụ 2006/07 – 2007/08

Làm sao để biết giá cà phê chính xác nhất, mới nhất của ngày hôm nay?

RẤT ĐƠN GIẢN - Chỉ cần soạn tin nhắn CAFE và gửi tới số 8388

Thống kê theo chứng chỉ xuất sứ – cà phê nhân sống


Niên vụ 2006/07 Niên vụ 2007/08 So sánh (%)
Tháng Khối lượng (tấn) Trị giá                  (USD) Giá bình quân    (USD/T) Khối lượng (tấn) Trị giá                  (USD) Giá bình quân    (USD/T) Khối lượng (tấn) Trị giá                  (USD) Giá bình quân    (USD/T)
10 51,481 63,349,048.30 1,230.50 59,537 96,882,143.56 1,627.30 15.6 52.9 32.2
11 63,861 86,681,776.00 1357.3 60,085 101,862,419.43 1,695.30 -5.9 17.5 24.9
12 106,036 148,959,997.36 1404.8 92,480 157,316,259.58 1,701.10 -12.8 5.6 21.1
Quý IV 221,379 298,990,821.62 1350.6 212,102 356,060,822.57 1,678.70 -4.2 19.1 24.3
1 137,741 198,532,079.83 1441.3 115,713 205,816,489.66 1,778.70 -16 3.7 23.4
2 98,552 143,883,452.60 1460 85,849 164,687,046.94 1,918.30 -12.9 14.5 31.4
3 126,461 181,695,692.86 1436.8 99,290 215,083,024.07 2,166.20 -21.5 18.4 50.8
Quý I 362,754 524,111,225.29 1444.8 300,852 585,586,560.67 1,946.40 -17.1 11.7 34.7
4 109,734 158,628,142.69 1445.6 246,596 456,640,806.11 1,851.80 124.7 187.9 28.1
5 100,857 149,628,786.55 1483.6 81,659 174,924,701.94 2,142.10 -19 16.9 44.4
6 90,174 140,657,201.87 1559.8 80,554 172,237,227.22 2,138.20 -10.7 22.5 37.1
Quý II 300,765 448,914,131.11 1492.6 408,809 803,802,735.27 1,966.20 35.9 79.1 31.7
7 78,150 123,867,583.00 1585 72,079 158,592,195.34 2,200.30 -7.8 28 38.8
8 64,813 101,704,435.00 1569.2 58,737 129,194,235.23 2,199.50 -9.4 27 40.2
9 56,126 88,799,447.19 1582.2 47,189 100,552,826.08 2,130.90 -15.9 13.2 34.7
Quý III 199,089 314,371,465.19 1579.1 178,005 388,339,256.65 2,181.60 -10.6 23.5 38.2
Tổng năm 2006 822,299 976,919,435.27 1,188.00
Tổng niên vụ 06/07 1,083,986 1,586,387,643.21 1463.5
Tổng năm 2007 1,074,709 1,643,457,644.16 1,529.20
Tổng niên vụ 07/08 1,099,768 2,133,789,375.16 1,940

Nhấn vào đây để xem giá cà phê qua tin nhắn điện thoại

Cùng thảo luận vì một diễn đàn của người nông dân lớn mạnh

Chúng ta là người một nhà, hãy giành cho nhau những ngôn từ lịch sự và thân thiện. Nhấn vào đây nếu bà con định hỏi về xu hướng giá cả và hãy đọc hướng dẫn này để biết cách sử dụng Tiếng Việt khi gửi phản hồi.

(?)

(Tại sao cần?)

Gõ tiếng Việt: - [hướng dẫn]

Cung cấp cà phê Cầu Đất chất lượng cao

Chuyên cung cấp cà phê Arabica Cầu Đất, cà phê Đà Lạt chất lượng cao. Giá tốt nhất thị trường.
Nhấn vào đây hoặc liên hệ 0945 745 536 (gặp Hương) để biết thêm chi tiết