Kết quả xuất khẩu cà phê niên vụ 2006/07 – 2007/08

Thống kê theo chứng chỉ xuất sứ – cà phê nhân (green beans)

Niên vụ 2006/07 Niên vụ 2007/08 So sánh (%)
Tháng Khối lượng (tấn) Trị giá                  (USD) Giá bình quân    (USD/T) Khối lượng (tấn) Trị giá                  (USD) Giá bình quân    (USD/T) Khối lượng (tấn) Trị giá                  (USD) Giá bình quân    (USD/T)
10 51,481 63,349,048.30 1,230.50 59,537 96,882,143.56 1,627.30 15.6 52.9 32.2
11 63,861 86,681,776.00 1357.3 60,085 101,862,419.43 1,695.30 -5.9 17.5 24.9
12 106,036 148,959,997.36 1404.8 92,480 157,316,259.58 1,701.10 -12.8 5.6 21.1
Quý IV 221,379 298,990,821.62 1350.6 212,102 356,060,822.57 1,678.70 -4.2 19.1 24.3
1 137,741 198,532,079.83 1441.3 115,713 205,816,489.66 1,778.70 -16 3.7 23.4
2 98,552 143,883,452.60 1460 85,849 164,687,046.94 1,918.30 -12.9 14.5 31.4
3 126,461 181,695,692.86 1436.8 99,290 215,083,024.07 2,166.20 -21.5 18.4 50.8
Quý I 362,754 524,111,225.29 1444.8 300,852 585,586,560.67 1,946.40 -17.1 11.7 34.7
4 109,734 158,628,142.69 1445.6 246,596 456,640,806.11 1,851.80 124.7 187.9 28.1
5 100,857 149,628,786.55 1483.6 81,659 174,924,701.94 2,142.10 -19 16.9 44.4
6 90,174 140,657,201.87 1559.8 80,554 172,237,227.22 2,138.20 -10.7 22.5 37.1
Quý II 300,765 448,914,131.11 1492.6 408,809 803,802,735.27 1,966.20 35.9 79.1 31.7
7 78,150 123,867,583.00 1585 72,079 158,592,195.34 2,200.30 -7.8 28 38.8
8 64,813 101,704,435.00 1569.2 58,737 129,194,235.23 2,199.50 -9.4 27 40.2
9 56,126 88,799,447.19 1582.2 47,189 100,552,826.08 2,130.90 -15.9 13.2 34.7
Quý III 199,089 314,371,465.19 1579.1 178,005 388,339,256.65 2,181.60 -10.6 23.5 38.2
Tổng năm 2006 822,299 976,919,435.27 1,188.00
Tổng niên vụ 06/07 1,083,986 1,586,387,643.21 1463.5
Tổng năm 2007 1,074,709 1,643,457,644.16 1,529.20
Tổng niên vụ 07/08 1,099,768 2,133,789,375.16 1,940

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

87