Kết quả xuất khẩu cà phê niên vụ 2003/2004

Làm sao để biết giá cà phê chính xác nhất, mới nhất của ngày hôm nay?

RẤT ĐƠN GIẢN - Chỉ cần soạn tin nhắn CAFE và gửi tới số 8388

Thống kê theo chứng chỉ xuất sứ – cà phê nhân sống.


Niên vụ 2002/2003 Niên vụ 2003/2004 So Sánh
Tháng Số lượng Trị giá (usd) Giá bán (usd/tấn) Số lượng Trị giá (usd) Giá bán (usd/tấn) Số lượng Trị giá Giá bán
10 64,079 31,675,453 494.3 46,029 30,001,638 651.8 -28.2 -5.3 31.9
11 54,233 29,745,452 548.5 55,266 34,787,993 629.5 1.9 17 14.8
12 63,569 37,844,787 595.3 84,624 53,461,430 631.8 33.1 41.3 6.1
Quý IV 181,881 99,265,692 545.8 185,919 118,251,061 636 2.2 19.1 16.5
1 66,879 43,957,235 657.3 68,815 44,114,705 641.1 2.9 0.4 -2.5
2 54,403 37,428,280 688 86,570 57,439,162 663.5 59.1 53.5 -3.6
3 61,956 39,633,626 639.7 83,000 54,509,033 656.7 34 37.5 2.7
Quý I 183,238 121,019,141 660.4 238,385 156,062,900 654.7 30.1 29 -0.9
4 54,164 33,863,485 625.2 82,940 54,343,678 655.2 53.1 60.5 4.8
5 55,982 36,565,395 653.2 78,582 51,933,539 660.9 40.4 42 1.2
6 57,508 35,666,003 620.2 118,731 78,797,170 663.7 106.5 120.9 7
Quý II 167,654 106,094,883 632.8 280,253 185,074,387 660.4 67.2 74.4 4.4
7 56,136 34,952,818 622.6 55,829 36,883,303 660.6 -0.5 5.5 6.1
8 54,423 34,601,435 635.8 51,144 33,022,482 645.7 -6 -4.6 1.6
9 48,089 32,699,358 680 56,086 35,386,587 630.9 16.6 8.2 -7.2
Quý III 158,648 102,253,611 644.5 163,059 105,292,372 645.7 2.8 3 0.2
Tổng cộng 691,421 428,633,327 619.9 867,616 564,680,720 650.8 25.5 31.7 5

Nhấn vào đây để xem giá cà phê qua tin nhắn điện thoại

Cùng thảo luận vì một diễn đàn của người nông dân lớn mạnh

Chúng ta là người một nhà, hãy giành cho nhau những ngôn từ lịch sự và thân thiện. Nhấn vào đây nếu bà con định hỏi về xu hướng giá cả và hãy đọc hướng dẫn này để biết cách sử dụng Tiếng Việt khi gửi phản hồi.

(?)

(Tại sao cần?)

Gõ tiếng Việt: - [hướng dẫn]

Cung cấp cà phê Cầu Đất chất lượng cao

Chuyên cung cấp cà phê Arabica Cầu Đất, cà phê Đà Lạt chất lượng cao. Giá tốt nhất thị trường.
Nhấn vào đây hoặc liên hệ 0945 745 536 (gặp Hương) để biết thêm chi tiết