Hỗ trợ các đối tượng trong liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản

Bộ NN&PTNT đang chủ trì dự thảo quy định một số chính sách thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện liên kết gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng.

Theo đó, có 3 đối tượng được nhận ưu đãi và hỗ trợ gồm: Doanh nghiệp, người sản xuất và nhà khoa học (hoặc tổ chức khoa học) có hợp đồng liên kết. Để được hỗ trợ, các đối tượng trên phải thực hiện liên kết sản xuất thuộc một trong hai nhóm nông sản.

Trong đó, nhóm nông sản đặc biệt ưu tiên là loại nông sản chiến lược, chủ lực phục vụ cho xuất khẩu, có giá trị gia tăng cao cần phải được tổ chức thành vùng hàng hoá chuyên canh gắn sản xuất, chế biến, tiêu thụ. Còn nhóm nông sản ưu tiên là loại nông sản có nhu cầu tiêu dùng lớn trong nước và phục vụ xuất khẩu, giải quyết nhiều lao động, cần hình thành các vùng hàng hoá tập trung gắn liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng