Vấn đề giao khoán ở Công ty cà phê Đak Đoa

Thời gian gần đây, hàng trăm công nhân Công ty Cà phê Đăk Đoa- Tổng Công ty Cà phê Việt Nam tập trung về trụ sở công ty yêu cầu Ban giám đốc giải thích rõ hợp đồng nhận khoán mà lãnh đạo công ty đơn phương đặt ra áp đặt buộc công nhân phải ký kết.

59