Đưa cà phê vào danh mục mặt hàng xuất khẩu có điều kiện

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn số 290/BNN-CB gửi Bộ Công Thương thể hiện sự đồng tình của bộ này trong việc đề xuất với Chính Phủ ra Nghị Định đưa cà phê vào danh mục mặt hàng kinh doanh xuất khẩu có điều kiện.