Cà phê có giảm trở lại sau khi World Cup kết thúc?

Đã có một số nhận định cho rằng đợt tăng giá mạnh mẽ trên thị trường cà phê thời gian qua có liên quan mật thiết đến sự kiện thể theo lớn nhất thế giới Worldcup, vậy chúng ta hãy xem sét thử liệu sau khi Worldcup kết thúc giá cà phê có quay đầu giảm trở lại. 10