Chuyển giao 6,9 triệu cây giống cà phê cho nông dân

Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên (WASI) và công ty Nestlé Việt Nam, trong khuôn khổ dự án Nescafé Plan, đã chuyển giao gần 6,9 triệu cây giống cà phê cho nông dân các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai trong 3 năm qua. 2