Hãng kinh doanh ước báo sản lượng và tồn kho năm nay của Brazil

Hãy cùng học tiếng Anh qua các bản tin thị trường trong loạt bài “English For Coffee Commodity Trading. It’ s So Easy!” Đề tài hôm nay nói về ước báo sản lượng và tồn kho của Brazil niên vụ 2015/16 của một hãng kinh doanh cà phê.