Cà phê “giảm rủi ro ung thư tiền liệt tuyến”

Một nghiên cứu mới đây cho biết uống cà phê có thể giúp giảm nguy cơ bị ung thư tiền liệt tuyến.