Buôn Ma Thuột sẽ có chợ cà phê

Chợ sẽ được mở cửa hàng ngày từ 6h đến 12h. Cà phê bán trong chợ được kiểm phẩm tại chỗ. Trên cơ sở chất lượng và giá sàn mà định giá bán cho mỗi lô hàng.