Sàn giao dịch cà phê tròn 2 tuổi, nông dân cà phê vẫn chưa mặn mà

Khi đến sàn giao dịch, người nông dân phải gặp một số rắc rối: nhờ nhân viên nhập lệnh giúp, nhiều khâu kiểm định chất lượng, phí kiểm định… 4