Dùng càphê cho thêm đường sẽ giúp tăng trí nhớ

Một nghiên cứu mới nhất từ Tây Ban Nha cho thấy, càphê thêm đường sẽ làm tăng trí nhớ và độ tập trung.