Thông báo về giá cà phê gửi từ tổng đài 8062

Thời gian quan ban biên tập Y5Cafe nhận được nhiều phản hồi và phàn nàn về việc giá cà phê gửi đến từ tổng đài 8062. 12