Tiêu chuẩn mới về cà phê xuất khẩu

(Y5Cafe - 22/12/2001) Bộ tiêu chuẩn mới (ký hiệu: 4193:2001) gồm 12 chỉ tiêu cụ thể về độ ẩm, tỷ lệ hạt đen vỡ, cỡ hạt, bao bì... Hôm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Hiệp hội Cà phê Ca cao đã giới thiệu về bộ tiêu chuẩn này cho hơn 100 doanh nghiệp ở TP HCM.