Đề xuất đưa phân bón vào diện chịu thuế VAT, tránh thiệt hại cho doanh nghiệp và nông dân

Cử tri nhiều tỉnh thành đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh chính sách thuế đối với phân bón để được khấu trừ VAT với các chi phí đã đầu tư, qua đó giảm giá bán. 1