Giá mủ cao su tiếp tục giảm mạnh

Bắt đầu mùa cạo 2012, giá mủ cao su tuy có giảm so với năm 2011, nhưng vẫn duy trì ở mức từ 600 - 650 đồng/độ.