(19-07-2015) Cà phê Ấn Độ được mùa kỷ lục, xuất khẩu tăng

Ấn Độ là nước xuất khẩu cà phê trong đó robusta chiếm hết 70%. Lượng cà phê của Ấn Độ thường được bán mạnh sang khu vực châu Âu và Nga nhưng năm nay sẽ làm tăng thêm mối lo cho giá robusta vì nước này được mùa và xuất bán mạnh 4