Thêm một hãng rang xay giảm giá bán lẻ cà phê (01-09-2015)

Hãng rang xay cà phê ở CHLB Đức hôm qua 31/8/2015 hãng Tchibo đã quyết định giảm giá bán lẻ cà phê.