(10-07-2015) Giá cà phê lặng nhưng có yên?

Bên phía hàng thực bán cho rang xay tiêu thụ, hoạt động mảng này khá yên ắng. Giá thấp trên thị trường cộng với người mua đang đi nghỉ hè. 1