“Sập” giá cà phê xuất khẩu

Ngay sau tết, chỉ trong một tuần lễ giá cà phê giảm gần 100usd/tấn, gây choáng nhà kinh doanh và người trồng cà phê. 11