IPC: Sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2012 đạt 320.000 tấn

Theo báo cáo mới công bố của Hội đồng hạt tiêu quốc tế (IPC), dự báo sản lượng tiêu toàn cầu trong năm 2012 sẽ đạt 320.155 tấn, tăng 7,3% so với 298.400 tấn năm nay. 13