Tổng quan thị trường cà phê Arabica (20/07/2022)

Cà phê Arabica kỳ hạn T9/2022 (KCEU22) có phiên tăng giá nhẹ, giằng co, tăng 1.30 cents (+0.60%), giá đóng cửa ở mức 216.50 cents/lbs.